På Mårtensgården i Högsböle, levde Gottard Lundström 1865 - 1949. Han byggde en 

langenbåt 1922.


På gården kallades den "langenbåtn" eller "lellbåtn" och användes  främst till att vittja storryssjor,

lax- och strömmingsryssjor.

Båten var i bruk fram till 1960-talet då Gotthards sonson Jan-Olov Lundström på Mårtensgården tog 

hand om båten.


Jan-Olov Lundström och Alf Eliasson mätte upp den och uppritningen till eftervärlden utfördes av

Alf Eliasson.


Nu är det just dessa ritningar som används när vi bygger en traditionell klinkbyggd langenbåt.

Längd 6,42 m. Bredd 1,70 m. En kopia, replika, som efterliknar orginalet så långt som möjligt. 

Kölen och mallar klar.

Båtbyggarkursen på måndags-

kvällar.

Två bord klara.

Fjärde bordet på gång.

Alla bord klara.

Spanten påbörjade.

Sudband

Knaft