foto Linda Lidström

foto Linda Lidström

Hamnmagasin

Vi disponerar hamnmagasinen nr. 6 och 7. Det stora magasinet (det gula med brädpanel utvändigt) är troligen identiskt med tullkammaren eller ”materialhuset”och sannolikt något äldre än de övriga, vilket gångjärn och lås tyder på. Ett flertal av magasinen byggdes 1874-1875 att döma av en plankarta som löjtnant Berg gjort över Piteå stad. På särskild plats reserverades för hamnmagasinen, i det på karta benämda packhusområdet, beläget i södra delen av kvarteret Höken och Örnen d.v.s mellan Lillbrogatan och Aronsgatan.

Rivning av hamnmagasinen inleddes slutet på 1960 talet och fram till 1970 då Arne Forsén – Piteprofil som värnade om att bevara historiska värden – lyckades stoppa rivningen och föreslog flytta magasinen till västra kajen.

Flytten av magasinen genomfördes 1971 till den plats där de nu står. När flytten gjordes var strandlinjen alldeles nära. Utfyllnad av campingen har gjort att strandlinje flyttats längre ut. När ”vårt” magasin hamnade på nuvarande tomt vätte dörrar och fönster från sjön.

Under 2006 vändes huset så att framsidan kom mot sjön.

Tomtlösen 1874 - 1876 för kr 75,- per tomt.

strandlinje omkring 1975

strandlinje omkring 1975

Dela den här sidan