Färdigställd 2004
foto PBM

Färdigställd 2004
foto PBM

För cirka tio år sedan tog föreningen nästa steg i museéts utveckling genom att starta kurser i båtbyggeri. Kursledare var båtbyggaren Hans Fjällström från Norrfjärden.

Dessa kurser utmynnade i bygget av tre klinkbyggda mindre ekor i furu. Detta blev då bra ekonomiska tillskott till föreningen genom två lyckade lotterier samtidigt som vi vann kunskap om grunderna i att bygga båtar, något som vi har haft stor nytta av i våra större projekt, skötbåtsbygget 2010 och nuvarande fälbåtsbygge.

Detta har då blivit föreningens uttalade inriktning om att genom båtbyggeri vara ett levande museum där vi i nutid beskriver och informerar om gammal hantverksteknik.

Dela den här sidan