Segling med Piteåbåten 2016

Höstsegling 2016

foto PBM

Skeppsbyggmästaren 
Tore Sandström efter fullgjort uppdrag
Foto Christer Lundmark

Skeppsbyggmästaren
Tore Sandström efter fullgjort uppdrag
Foto Christer Lundmark

Från eka till skötbåt.

Piteå båtmuseum har under en följd av år byggt träbåtar i form av s.k.norskekor.

För att ytterligare tränga in i båtbyggarkunskapens labyrinter bestämde vi oss för att bygga en spetsgattad skötbåt. Ett femtontal entusiaster anmälde sitt intresse.

Detta ledde fram till Projekt Pitebåten

Anskaffning av lämpligt virke löstes lättsamt tack vare en donation av timmer från SCA.

Sågning och uppläggning för torkning gjordes våren 2006. Året därpå tog vi beslut att bygga en båt av den modell som användes för fisket i Piteåregionen före motoriseringens tid.

En ritning daterad 1910 på en dylik båt, ritad av F.A. Lundström, kom oss tillhanda via en ättling vid namn Olof Lundström. Fiskarsläkten Lundström har anor från 1600-talet på Pite- Rönnskär.

Med sagda ritning som grund satte vi på hösten igång med byggandet.

Vi började med att skala upp spantrutan till full skala, därefter tillverkades spantmallarna, köl och stävar. Kölresningen var klar före juluppehållet. Våren 2008 påbörjades bordläggningen, tre bordgångar var klara till sommaruppehållet och våren 2009 gjordes bordläggningen klar samt en stor del av spantsättningen.

Hösten 2009 anskaffades krokvuxet rotvirke till stävknaften och bottenstockarna. Även virke till reling inköptes och monterades.

I nuläget är vi i färd med att bygga tofter, åror och durkar. Mastämnen är avverkade för långsam torkning. Under våren kommer vi att behandla båten med kallpressad rå linolja
enligt gammal god sed. Sjösättning planeras ske under sommaren.

Projektet har skapat ett stort intresse och gensvar från piteborna, detta gläder oss verkligen.

Kanske har träbåten en framtid.

2010-03-10

Tore Sandström

Dela den här sidan